965653839

Dịch vụ Shopee

ilive

Dịch Vụ Shoppe

Bạn muốn kinh doanh shoppe nhưng lo lại về khả năng kinh doanh chưa đủ, khí có thể cạnh tranh với shop khác trên sàn

Bạn chưa tìm được cho mình chỗ đứng trên sàn khi đã hoạt động từ rất lâu

Các vấn đề bạn đang lo ngại sẽ được ilive giải quyết bằng đội ngũ các chuyên gia 

quản lý nhiều shop

Cho phép quản lý nhiều shop trên cùng 1 mán hình

tương tác

Tương tác sup-like-traffic

sao chép sản phẩm

Sao chép nhiều sản phẩm từ shoppe

tìm kiếm khách hàng

Tìm kiếm khách qua mới thông qua những sản phẩm mà họ quan tâm theo dõi