HD đăng ký và sử dụng

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

icon_intro_start.png HD đăng ký và sử dụng
Quý khách hàng đăng ký dịch vụ được xem không giới hạn kho video HOT nhất hiện nay.

1. Đăng ký dịch vụ
Soạn DK L1 gửi 3113  (Phí DV:2.000đ/ngày)
Soạn DK L30 gửi 3113 (Phí DV: 10.000đ/tháng)

2. Hủy dịch vụ
Soạn HUY L1 gửi 3113 (Phí DV: 0đ)
Soạn HUY L30 gửi 3113 (Phí DV: 0đ).
@ 2015 Viettel