Các gói dịch vụ

icon_intro_start.png Các gói dịch vụ
Quý khách hàng đăng ký dịch vụ được xem không giới hạn kho video HOT nhất hiện nay.

Để đăng ký dịch vụ
Soạn DK L1 gửi 3113  (Phí DV: 2.000đ/ngày)
Soạn DK L30 gửi 3113 (Phí DV: 10.000đ/tháng,)

Để hủy dịch vụ
Soạn HUY L1 gửi 3113 (Phí DV: 0đ).
Soạn HUY L30 gửi 3113 (Phí DV: 0đ).

Để nhận mật khẩu
Soạn MK gửi 3113 (Phí DV: 0đ)