Máy đổi rác thành tiền

918 Lượt xem   

Video  

Máy tiếp nhận rác thải và tự động tái chế, sau đó trả lại tiền vào tài khoản giao thông để khách hàng đi metro ở Đài Loan.

Xem : 0đ