Tình bạn âm dương - Tập 4/4

859 Lượt xem   

'Tôi làm vậy để lưu giữ tình bạn thân, đã mãi mãi không còn gặp lại, và sẽ luôn gắn bó, mặc dù âm dương cách biệt.'

Xem : 0đ