Robot AI phòng chống tội phạm

910 Lượt xem   

Video  

Robot Nimbo sử dụng trí thông minh nhân tạo, muốn giúp đỡ cảnh sát phòng chống tội phạm. Sản phẩm đang được hoàn thiện trước khi đem ra thị trường.

Xem miễn phí