Kỹ thuật quay time-lapse ấn tượng ghi lại hành ảnh bão cát khổng lồ

837 Lượt xem   

Video  

Hình ảnh cơn bão cát khổng lồ thông qua kỹ thuật quay time-lapse ấn tượng.

Xem : 0đ