Miếu thờ - Tập 4/4

1019 Lượt xem   

'Ở đoạn đó, các loại xe cộ thường xuyên gặp tai nạn và rơi xuống. Có lúc xác người trôi về phía này, người làng vớt được và đem chôn ở chỗ kia.' Rồi người nói chỉ về một đồi thấp, nơi có vài ngôi mộ cỏ mọc xanh rì.

Xem : 0đ