Phụ nữ phải làm 'chuyện ấy' giỏi mới giữ được chồng?

671 Lượt xem   

Video  

Phụ nữ Việt Nam đang trong giai đoạn quá độ muốn khẳng định bản thân độc lập, nhưng vẫn không thoát khỏi tư tưởng có tên 'chồng". Họ bảo nhau phải thật giỏi mọi thứ, cốt để chồng yêu.

Xem : 0đ