Tình yêu nào cũng đều có thời hạn nhưng...

562 Lượt xem   

Video  

Khi cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra tốt đẹp hơn... Và người mở cảnh cửa đó chẳng ai khác ngoài chính bản thân bạn.

Xem : 0đ