Real Madrid: Cảm ơn, Cristiano Ronaldo

594 Lượt xem   

Video  

Trang Youtube chính thức của Real Madrid đã đăng tải video về Ronaldo với dòng tiêu đề ngắn gọn mà cảm xúc: Cảm ơn, Cristiano...

Xem : 0đ