Vong hồn người vợ chết oan - Tập 1/4

601 Lượt xem   

Anh ở nhà là vua, anh phán một tiếng là vợ răm rắp tuân theo! Anh chỉ con chuột nhưng nói là con mèo, thì vợ cũng không có dám cãi.

Xem : 0đ