Vong hồn người vợ chết oan - Tập 4/4

956 Lượt xem   

Anh ở nhà là vua, anh phán một tiếng là vợ răm rắp tuân theo! Anh chỉ con chuột nhưng nói là con mèo, thì vợ cũng không có dám cãi.

Xem miễn phí