Nữ quỷ - Tập 2/4

696 Lượt xem   

An rùng mình bật dậy. Trước mắt anh là một vùng sáng trắng mờ mờ, bay lên cao, rồi từ từ lan tỏa trong màn đêm... An dụi mắt: 'Có phải đó là một linh hồn bay lên cao?'...

Xem : 0đ