Ký ức đau đẻ ai đã từng qua?

781 Lượt xem   

Video  

Đau đớn, mệt mỏi đến nỗi không một ngòi bút hay một áng văn nào diễn tả nổi nhưng vì con rồi cũng qua.

Xem miễn phí