Chia tay nói câu gì nhẹ nhàng nhất?

1028 Lượt xem   

Khi mâu thuẫn, người ta sẽ tìm ra lý do. Nhưng khi hết yêu, người ta sẽ tìm cớ để chia tay nhau.

Xem miễn phí