Hài: Khi anh da trắng tập gym!

681 Lượt xem   

Video  

Anh da trắng vừa tập gym vừa ăn nên chẳng thấy cơ bắp đâu cả nhưng vẫn có gấu, tại sao vậy nhỉ?

Xem : 0đ