Hài: Khi anh da trắng tập gym!

1023 Lượt xem   

Anh da trắng vừa tập gym vừa ăn nên chẳng thấy cơ bắp đâu cả nhưng vẫn có gấu, tại sao vậy nhỉ?

Xem miễn phí