Đừng bao giờ chọn đàn ông 6 múi!

846 Lượt xem   

Video  

Theo một nghiên cứu mới nhất, đàn ông 6 múi thường có xu hướng bảo thủ, trọng nam khinh nữ và áp bức người đàn bà của mình.

Xem : 0đ