Độc đáo với đồng hồ được rèn từ kỹ thuật rèn kiếm của Nhật

884 Lượt xem   

Video  

Chỉ 8 triệu đồng cho 1 chiếc đồng được tạo nên từ kỹ thuật rèn kiếm 700 năm tuổi của Nhật Bản

Xem miễn phí