Bài 1: Cách đấm dài, đấm sải (Cross punch)

553 Lượt xem   

Video  

Hướng dẫn võ thuật cho người mới: Bài 1 - Cách đấm dài, đấm sải (Cross punch).

Xem miễn phí