Cũng xin đừng làm người thứ 3!

1041 Lượt xem   

Tuổi trẻ ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng sai hãy biết sửa. Bởi có những lỗi lầm sẽ đi theo ta suốt cuộc đời và không bao giờ có thể xóa được các cô gái à!

Xem miễn phí