Chi tiết BMW i8 Roadster có giá từ 3,73 tỷ đồng

752 Lượt xem   

Video  

Thành viên thứ ba của gia đình BMW 'i', i8 Roadster, sẽ được bán ra trên khắp nước Mỹ chỉ trong vài tuần tới.

Xem : 0đ