Đừng cố trở thành người phụ nữ hoàn hảo!

710 Lượt xem   

Video  

Đi làm có áp lực phải trở thành một nhân viên tốt. Về nhà vô hình chung phải làm người mẹ, người vợ, người con hoàn hảo. Cuộc sống vì hai chữ "hoàn hảo" dần trở nên khắc nghiệt như vậy...

Xem : 0đ