Trên tay Nokia Steel HR: Cơ bản là đổi tên từ Withings sang Nokia

725 Lượt xem   

Video  

Hồi đầu năm 2017 chúng ta biết tin là tất cả thiết bị Withings sẽ được đổi tên thành Nokia, lúc này thì Withings đã có đồng hồ Steel và Steel HR rồi.Chiếc Nokia Steel HR mình trên tay hôm nay về cơ bản nó là chiếc Withings Steel HR nay được gọi là Nokia mà thôi, tuy không khác biệt nhiều nhưng vẫn nên giới thiệu để anh em cập nhật thông tin.

Xem miễn phí