Hoa đán hầu rượu đại gia: vết nhơ gột không sạch

778 Lượt xem   

Trương Tịnh Sơ, Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Lâm Chí Linh, Chương Tử Di là những Hoa đán hàng đầu từng tiếp rượu đại gia trong quá khứ, thậm chí dính tin đồn bán dâm.

Xem : 0đ