Đàn ông nơi nào có nguy cơ ế vợ cao nhất Việt Nam?

975 Lượt xem   

Video  

Sơn La đứng đầu cả nước với tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 120 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Bốn tỉnh tiếp theo có tỷ lệ chênh lệch cao khi sinh bé trai nhiều hơn gái là Hưng Yên 118,6 trai/100 gái; Bắc Ninh 117,6 trai; Thanh Hoá 117,2; Hải Dương 116,3. Trong khi đó, mức chuẩn sinh học bình thường là 105 trẻ nam trên 100 trẻ gái chào đời.

Xem miễn phí