Cái kết thảm hại của đô vật tí hon thách thức với đại lực sĩ

665 Lượt xem   

Video  

Mặc dù võ thuật giúp võ sĩ lấy kỹ thuật để vượt qua thể hình. Tuy nhiên dùng kỹ thuật vượt qua thể hình chỉ ở mức độ nào đó, khi đã vượt qua mức độ đó thì dù kỹ thuật tốt cũng khó đánh bại đối thủ có thể hình to lớn.

Xem miễn phí