Một phút trôi qua có 83300 người đang làm "chuyện ấy"

84 Lượt xem   

Mỗi phút trôi qua có 83300 người đang làm "chuyện ấy" và 258 em bé được sinh ra, còn điều gì có thể xảy ra trong 1 phút nữa?

Xem miễn phí