Nấm mộ ma quái - Tập 5/5

996 Lượt xem   

'Trong vùng tôi có một nấm mồ mà, bất cứ mọi người, từ già trẻ lớn bé, khi đi ngang qua đều phải thắp một nén nhang. Nếu không, người ấy sẽ bị hồn ma trong nấm mồ ám ảnh..!'

Xem miễn phí