Con ma trong hồ - Tập 4/5

848 Lượt xem   

Đang nằm thiu thiu ngủ, bỗng có một ma lực nào đó bảo tôi đứng dậy và đi ra hồ tắm. Tôi nghe theo như một kẻ mất hồn. Chân tôi bước ra hồ rồi tự nhảy xuống đó...!

Xem miễn phí