Đánh giá nhanh Air Blade 2018 smartkey

1040 Lượt xem   

Video  

Honda Air Blade 2018 smartkey đã được đưa về nhiều đại lý trên cả nước nhưng đến 26/12 mới được bán chính thức. Bất ngờ nhỏ khi smartkey trên Air Blade 2018 smartkey có phần ‘thông minh’ hơn trên Lead 2018 dù thiết kế và cách sử dụng tương tự.

Xem miễn phí