Top 4 mẫu đồng hồ Ý tự hào thương hiệu Made in Italy

800 Lượt xem   

Video  

Tại đất nước Ý xinh đẹp hiện có gần 100 thương hiệu đồng hồ nam Ý lớn nhỏ. Tuy nhiên, qua nhiều khủng hoảng, đã có nhiều cuộc mua bán, sát nhập diễn ra. Rất ít thương hiệu giữ nguyên được dòng chữ “Made in Italy” đầy tự hào trên sản phẩm của mình.

Xem miễn phí