Điều điên rồ nhất bạn từng làm khi thất tình là gì?

630 Lượt xem   

Khi thất tình, con người ta sẽ bị nỗi đau chi phối mà làm những điều điên rồ nhất. Bạn có như thế không?

Xem miễn phí