Điều điên rồ nhất bạn từng làm khi thất tình là gì?

694 Lượt xem   

Video  

Khi thất tình, con người ta sẽ bị nỗi đau chi phối mà làm những điều điên rồ nhất. Bạn có như thế không?

Xem miễn phí