Điều điên rồ nhất bạn từng làm khi thất tình là gì?

8 Lượt xem   

Khi thất tình, con người ta sẽ bị nỗi đau chi phối mà làm những điều điên rồ nhất. Bạn có như thế không?

Xem miễn phí