Bạn tốt là phải nói thằng nói thật

987 Lượt xem   

Video  

Mất lòng trước được lòng sau, chúng ta tuy nói thẳng nỏi thật sẽ khiến nhiều người đau lòng nhưng cũng giúp họ nhận ra họ đang ở đâu.

Xem miễn phí