Bạn tốt là phải nói thằng nói thật

3 Lượt xem   

Video  

Mất lòng trước được lòng sau, chúng ta tuy nói thẳng nỏi thật sẽ khiến nhiều người đau lòng nhưng cũng giúp họ nhận ra họ đang ở đâu.

Xem miễn phí