Thử mang iPhone X xuống nước

815 Lượt xem   

Video  

Mời anh em xem qua các hoạt động thử iPhoneX dưới nước.

Xem miễn phí