Bốc phốt giày Replica 1-1

759 Lượt xem   

Video  

Bốc phốt mấy đứa bán giày Replica 1:1 nổ banh ngã 4 hàng xanh. Clip làm giải trí koi chơi trong lúc chờ review giày mới.

Xem miễn phí