Choáng váng trước loài vi sinh vật đêm nào cũng thức và ăn lớp da chết của bạn

1012 Lượt xem   

Loài vi sinh vật này sống ở những nơi như giường, chiếu, chăn, gối và được cho là gây ra các triệu chứng dị ứng của hơn 1,2 tỷ người trên thế giới.

Xem miễn phí