Trên tay máy dịch realtime song ngữ Chinese

1041 Lượt xem   

Video  

Chiếc máy mình trên tay này sẽ kết nối lên máy chủ của hãng qua wifi hay mạng di động và dịch trực tiếp những gì nó nghe thấy. Nó có thể dịch một câu ngắn hay một đoạn dài. Tiếng Anh và Tiếng Hoa là hai ngôn ngữ có thể dịch qua lại. Đây là máy cho thị trường nội địa Trung Quốc và nó làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Mình vốn nói Tiếng Hoa và Tiếng Anh đều không tốt nhưng nó nghe và dịch lại rất tốt. Anh em có thể dùng nó để dịch diễn văn của ai đó cũng được.

Xem miễn phí