[Review] Giày Ultraboost Triple White vs EQT Support ADV

44 Lượt xem   

Video  

Trong video lần này tụi mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa 2 đôi giầy Ultraboost và EQT Support ADV

Xem miễn phí