Nhà vô địch thể hình không ăn thịt ở Hong Kong

87 Lượt xem   

Nhà vô địch thể hình người Hong Kong ăn chay trường, chứng minh vẫn có thể xây dựng cơ bắp mà không cần ăn thịt.

Xem miễn phí