Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

Top 3 đồng hồ đắt xắt ra miếng xứng đáng từng xu

21 Lượt xem   

Video  

Có những chiếc đồng hồ “ đắt xắt ra miếng”, “đáng đồng tiền bát gạo”, song cũng không ít những sản phẩm được khuyến cáo “không nên mua”, “mua phí tiền”.

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel