Trải nghiệm thực tế công nghệ ScreenX của CGV: Rạp phim 3 màn hình

1100 Lượt xem   

Video  

Hầu hết các rạp phim bình thường chỉ sử dụng 1-2 máy chiếu nhưng hệ thống rạp ScreenX của CGV dùng tới 10 máy chiếu độc lập hay thậm chí có thể lên tới 13 máy chiếu ở các rạp lớn. Với việc sử dụng hệ thống máy chiếu này thì CGV sẽ có thể mở rộng màn hình từ chính diện trải dài sang 2 bên tường cho phép người xem trải nghiệm hình ảnh 270 độ.

Xem miễn phí