Nga 2-0 New Zealand (Bảng A Confeds Cup)

93 Lượt xem   

Video  

Ghi bàn: Boxall 31' (phản lưới), Smolov 69'

Xem miễn phí