Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

Nga 2-0 New Zealand (Bảng A Confeds Cup)

14 Lượt xem   

Video  

Ghi bàn: Boxall 31' (phản lưới), Smolov 69'

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel