Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

Ghi chép của quỷ - Tập 4/9

13 Lượt xem   

Trong tủ sắt không số ở Cục Công an thành phố có một tập tư liệu dính líu tới chuyện này, được kẹp trong bộ hồ sơ không đánh dấu. Chỉ người biết chuyện mới hiểu, loại hồ sơ tưởng chừng không đánh dấu ấy, thật ra đã được đánh dấu bằng mực đỏ tươi với hai chữ ẩn màu: 'Tuyệt Mật'.

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel