Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

Hướng dẫn kỹ thuật dắt bóng bằng lòng bàn chân và má ngoài

17 Lượt xem   

Video  

Huấn luyện viên Ian Phillips của trung tâm huấn luyện thể thao SSA Sports sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật dắt bóng bằng lòng bàn chân và má ngoài.

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel