Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

''Ai phôn 21 phờ lớt'' phiên bản Trường Giang

136 Lượt xem   

Video  

"Ai phôn tám lớt" chưa ra mắt mà ở Quảng Nam đã có " Ai phôn 21 lớt " rồi đó nha !!! " Mười Khó " mới tậu. Ai còn "lạc hậu" vô update liền đi nghen.

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel