Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

Cuộc đời ai cũng có một thằng bạn như này

43 Lượt xem   

Video  

Thằng bạn cờ hó nhất năm là đây. Nhiều lúc méo biết nó phải bạn mình không nữa...

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel