Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

Thử nghiệm sim ghép 4G trên iPhone Lock chạy iOS 11 beta

96 Lượt xem   

Video  

iPhone lock cập nhật iOS 11 Beta còn dùng được sim ghép 4G thần thánh không?

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel