Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

Tổng hợp hài tháng 5

43 Lượt xem   

Video  

Nhân Trần Nóng là một series vine ngắn tổng hợp những câu chuyện dở khóc dở cười trong cuộc sống mà ai cũng đã gặp phải ít nhất một lần trong đời!

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel