Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng GPRS/EDGE/3G của Viettel

Giếng oan hồn - Tập 2/2

20 Lượt xem   

Sau khi bị toán cướp ám hại, cô gái trẻ xấu số bị ném xuống giếng. Và mặc cho cô kêu gào than khóc nhưng không một ai mủi lòng giúp đỡ. Từ đó oan hồn cô luôn ẩn hiện làm cho nhiều người sợ hãi.

Xem miễn phí
@ 2015 Viettel